Prehľad o organizácii
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Bratislava - mestská časť Ružinov, Chlumeckého 2, 82012, Slovenská republika
00166260
2020830240
SK2020830240
50-99 zamestnancov
01.02.2001
Všeobecná verejná správa
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
51,9 mil. €
28,3 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky


Predseda Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky


Predmet činnosti Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky


Kataster Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky


Skrátené výkazy Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky