Moja zóna
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Bratislava - mestská časť Ružinov, Chlumeckého 2, 82012, Slovenská republika
00166260
2020830240
SK2020830240
50-99 zamestnancov
01.02.2001
Všeobecná verejná správa
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
46,5 mil. €
528,3 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky


Štatutári Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky


Spoločníci Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky


Predmety podnikania Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky


Kataster Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky


Skrátené výkazy Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky