Moja zóna
Inšpektorát práce Bratislava
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Za kasárňou 1
00166367
2020830262
SK2020830262
50-99 zamestnancov
01.02.2001
Všeobecná verejná správa
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
192 tis. €
-82,7 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Inšpektorát práce Bratislava


Štatutári Inšpektorát práce Bratislava


Spoločníci Inšpektorát práce Bratislava


Predmety podnikania Inšpektorát práce Bratislava


Kataster Inšpektorát práce Bratislava


Skrátené výkazy Inšpektorát práce Bratislava