Prehľad o organizácii
Inšpektorát práce Bratislava
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Za kasárňou 315/1, 83264, Slovenská republika
00166367
2020830262
SK2020830262
25-49 zamestnancov
01.02.2001
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
218 tis. €
1 189,2 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Inšpektorát práce Bratislava


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Inšpektorát práce Bratislava


Riaditeľ Inšpektorát práce Bratislava


Zriaďovateľ Inšpektorát práce Bratislava


Predmet činnosti Inšpektorát práce Bratislava


Kataster Inšpektorát práce Bratislava


Skrátené výkazy Inšpektorát práce Bratislava