Prehľad o organizácii
Inšpektorát práce Banská Bystrica
Banská Bystrica, Partizánska cesta 276/98, časť obce: Banská Bystrica, 97433, Slovenská republika
00166375
2021095703
SK2021095703
50-99 zamestnancov
01.01.1974
Všeobecná verejná správa
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
499 tis. €
229,2 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Inšpektorát práce Banská Bystrica


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Inšpektorát práce Banská Bystrica


Riaditeľ Inšpektorát práce Banská Bystrica


Predmet činnosti Inšpektorát práce Banská Bystrica


Kataster Inšpektorát práce Banská Bystrica


Skrátené výkazy Inšpektorát práce Banská Bystrica