Prehľad o organizácii
Inšpektorát práce Banská Bystrica
Banská Bystrica, Partizánska cesta 276/98, časť obce: Banská Bystrica, 97433, Slovenská republika
00166375
2021095703
SK2021095703
50-99 zamestnancov
01.01.1974
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
499 tis. €
229,2 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Inšpektorát práce Banská Bystrica


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Inšpektorát práce Banská Bystrica


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Inšpektorát práce Banská Bystrica


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Ing. Dušan GondaBanská Bystrica, Rakytovská cesta 5185/95, časť obce: Rakytovce, Slovenská republika16.01.2024


Predmet činnosti Inšpektorát práce Banská Bystrica


Názov
Vznik
Zánik
Všeobecná verejná správa01.01.1974

Kataster Inšpektorát práce Banská Bystrica


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Inšpektorát práce Banská Bystrica


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL