Moja zóna
Inšpektorát práce Banská Bystrica
Banská Bystrica, Partizánska cesta 98
00166375
2021095703
SK2021095703
50-99 zamestnancov
01.01.1974
Všeobecná verejná správa
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
413 tis. €
-81 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Inšpektorát práce Banská Bystrica


Štatutári Inšpektorát práce Banská Bystrica


Spoločníci Inšpektorát práce Banská Bystrica


Predmety podnikania Inšpektorát práce Banská Bystrica


Kataster Inšpektorát práce Banská Bystrica


Skrátené výkazy Inšpektorát práce Banská Bystrica