Prehľad o organizácii
Inšpektorát práce Košice
Košice - mestská časť Staré Mesto, Masarykova 1887/10, 04001, Slovenská republika
00166383
2020762590
SK2020762590
50-99 zamestnancov
01.02.2001
Všeobecná verejná správa
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
41,6 tis. €
398 %
2019/2018

Koneční uživatelia výhod Inšpektorát práce Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Inšpektorát práce Košice


Iný štatutárny orgán Inšpektorát práce Košice


Zriaďovateľ Inšpektorát práce Košice


Predmet činnosti Inšpektorát práce Košice


Kataster Inšpektorát práce Košice


Skrátené výkazy Inšpektorát práce Košice