Prehľad o organizácii
Národný inšpektorát práce
Košice - mestská časť Staré Mesto, Masarykova 1887/10, 04001, Slovenská republika
00166405
2020830284
SK2020830284
50-99 zamestnancov
01.01.1997
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
3,17 tis. €
309 tis. €
-38,6 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Národný inšpektorát práce


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Národný inšpektorát práce


Generálny riaditeľ Národný inšpektorát práce


Predmet činnosti Národný inšpektorát práce


Kataster Národný inšpektorát práce


Skrátené výkazy Národný inšpektorát práce