Moja zóna
Národný inšpektorát práce
Košice - mestská časť Staré Mesto, Masarykova 1887/10, 04001, Slovenská republika
00166405
2020830284
SK2020830284
50-99 zamestnancov
01.01.1997
Všeobecná verejná správa
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
3,17 tis. €
281 tis. €
-73,1 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Národný inšpektorát práce


Štatutári Národný inšpektorát práce


Spoločníci Národný inšpektorát práce


Predmety podnikania Národný inšpektorát práce


Kataster Národný inšpektorát práce


Skrátené výkazy Národný inšpektorát práce