Prehľad o organizácii
Krajská prokuratúra
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Vajnorská 47
00166448
2020830306
Nemá
250-499 zamestnancov
01.11.1992
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
1,7 mil. €
-89,2 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Krajská prokuratúra


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Krajská prokuratúra


Zainteresovné osoby Krajská prokuratúra


Predmet činnosti Krajská prokuratúra


Kataster Krajská prokuratúra


Skrátené výkazy Krajská prokuratúra