Prehľad o organizácii
Krajská prokuratúra
Banská Bystrica, Partizánska cesta 1
00166456
2021095714
Nemá
200-249 zamestnancov
01.01.1998
Spravodlivosť,súdnictvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
5,43 mil. €
11,6 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Krajská prokuratúra


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Krajská prokuratúra


Zainteresovné osoby Krajská prokuratúra


Predmet činnosti Krajská prokuratúra


Kataster Krajská prokuratúra


Skrátené výkazy Krajská prokuratúra