Moja zóna
Krajská prokuratúra
Banská Bystrica, Partizánska cesta 1
00166456
Nemá
200-249 zamestnancov
01.01.1998
Spravodlivosť,súdnictvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
4,55 mil. €
56,2 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Krajská prokuratúra


Štatutári Krajská prokuratúra


Spoločníci Krajská prokuratúra


Predmety podnikania Krajská prokuratúra


Kataster Krajská prokuratúra


Skrátené výkazy Krajská prokuratúra