Prehľad o organizácii
Generálna prokuratúra SR
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Štúrova 2, 81285, Slovenská republika
00166481
2020830328
Nemá
250-499 zamestnancov
01.01.1997
Spravodlivosť,súdnictvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
27,2 mil. €
11,7 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Generálna prokuratúra SR


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Generálna prokuratúra SR


Generálny prokurátor Generálna prokuratúra SR


Predmet činnosti Generálna prokuratúra SR


Kataster Generálna prokuratúra SR


Skrátené výkazy Generálna prokuratúra SR