Moja zóna
Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica
00166529
2021212512
SK2021212512
50-99 zamestnancov
01.01.1972
Ost.výskum prír.vied
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
688 tis. €
668 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia


Štatutári Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia


Spoločníci Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia


Predmety podnikania Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia


Kataster Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia


Skrátené výkazy Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia