Prehľad o organizácii
Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied
Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica , 05960, Slovenská republika
00166529
2021212512
SK2021212512
50-99 zamestnancov
01.01.1972
31.12.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
684 tis. €
-96 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied


Poverená osoba Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied


Zriaďovateľ Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied


Predmet činnosti Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied


Kataster Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied


Skrátené výkazy Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied