Moja zóna
Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied
Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica , 05960, Slovenská republika
00166529
2021212512
SK2021212512
25-49 zamestnancov
01.01.1972
Ost.výskum prír.vied
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
150 tis. €
-73,6 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied


Štatutári Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied


Spoločníci Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied


Predmety podnikania Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied


Kataster Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied


Skrátené výkazy Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied