Moja zóna
Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Štefánikova 898/49
00166545
2021189841
Nemá
25-49 zamestnancov
01.11.1975
Ost.výskum prír.vied
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
10,4 tis. €
2,66 tis. €

Koneční uživatelia výhod Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia


Štatutári Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia


Spoločníci Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia


Predmety podnikania Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia


Kataster Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia


Skrátené výkazy Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia