Moja zóna
Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Štefánikova 898/49, 81473, Slovenská republika
00166545
2021189841
Nemá
25-49 zamestnancov
01.11.1975
Ost.výskum prír.vied
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
10,4 tis. €
2,66 tis. €

Koneční uživatelia výhod Geografický ústav Slovenskej akadémie vied


Štatutári Geografický ústav Slovenskej akadémie vied


Spoločníci Geografický ústav Slovenskej akadémie vied


Predmety podnikania Geografický ústav Slovenskej akadémie vied


Kataster Geografický ústav Slovenskej akadémie vied


Skrátené výkazy Geografický ústav Slovenskej akadémie vied