Prehľad o organizácii
Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Dúbravská cesta 3484/9, 84104, Slovenská republika
00166600
2020857102
Nemá
25-49 zamestnancov
01.11.1975
31.12.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
290 €
232 tis. €

Koneční uživatelia výhod Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied


Riaditeľ Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied


Zriaďovateľ Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied


Predmet činnosti Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied


Kataster Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied


Skrátené výkazy Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied