Moja zóna
Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Dúbravská cesta 3484/9, 84104, Slovenská republika
00166600
2020857102
Nemá
25-49 zamestnancov
01.11.1975
Ost.výskum prír.vied
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
290 €
166 tis. €
-97 %
2019/2018

Koneční uživatelia výhod Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied


Štatutári Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied


Spoločníci Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied


Predmety podnikania Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied


Kataster Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied


Skrátené výkazy Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied