Moja zóna
Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dúbravská cesta 6070/9, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
00166600
2020857102
Nemá
25-49 zamestnancov
01.04.1990
Ost.výskum prír.vied
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
290 €
262 tis. €

Koneční uživatelia výhod Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia


Štatutári Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia


Spoločníci Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia


Predmety podnikania Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia


Kataster Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia


Skrátené výkazy Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia