Moja zóna
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Košice - mestská časť Staré Mesto, Watsonova 1935/47
00166812
2021364752
SK2021364752
100-149 zamestnancov
01.04.1990
Ost.výskum prír.vied
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
11,1 tis. €
25,1 %
2021/2020
2,58 mil. €
116,3 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia


Štatutári Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia


Spoločníci Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia


Predmety podnikania Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia


Kataster Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia


Skrátené výkazy Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia