Prehľad o organizácii
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied
Košice - mestská časť Sever, Watsonova 1935/47, 04001, Slovenská republika
00166812
2021364752
SK2021364752
100-149 zamestnancov
01.01.1974
31.12.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
11,1 tis. €
25,1 %
2021/2020
2,76 mil. €
-84,3 %
2022/2021

Koneční užívatelia výhod Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied


Riaditeľ Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied


Zriaďovateľ Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied


Predmet činnosti Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied


Kataster Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied


Skrátené výkazy Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied