Prehľad o organizácii
Neurobiologický ústav SAV
Košice - mestská časť Juh, Šoltésovej 4-6
00166880
2021372067
SK2021372067
nezistený
01.01.1977
01.01.2018
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
177 tis. €
8,2 %
2017/2016

Konečný užívateľ výhod Neurobiologický ústav SAV


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Neurobiologický ústav SAV


Riaditeľ Neurobiologický ústav SAV


Zriaďovateľ Neurobiologický ústav SAV


Predmet činnosti Neurobiologický ústav SAV


Kataster Neurobiologický ústav SAV


Skrátené výkazy Neurobiologický ústav SAV