Moja zóna
Neurobiologický ústav SAV
Košice - mestská časť Juh, Šoltésovej 4-6
00166880
2021372067
SK2021372067
nezistený
01.01.1977
01.01.2018
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
162 tis. €
6,3 %
2017/2016

Koneční uživatelia výhod Neurobiologický ústav SAV


Štatutári Neurobiologický ústav SAV


Spoločníci Neurobiologický ústav SAV


Predmety podnikania Neurobiologický ústav SAV


Kataster Neurobiologický ústav SAV


Skrátené výkazy Neurobiologický ústav SAV