Prehľad o organizácii
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Panská 230/26, 81101, Slovenská republika
00167088
2021356601
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1972
31.12.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
515 tis. €
-46,1 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied


Riaditeľ Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied


Zriaďovateľ Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied


Predmet činnosti Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied


Kataster Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied


Skrátené výkazy Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied