Moja zóna
KOVOTVAR, výrobné družstvo
Železničiarska 830, 908 01 Kúty
00167461
2020378019
SK2020378019
50-99 zamestnancov
03.05.1955
Výroba ost.kovových výr.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,02
0,03
1,39
36,1 %
69,9 tis. €
416,2 %
2021/2020
4,31 mil. €
11 %
2021/2020
0,02
314,3 %
2021/2020
2,3 tis. €
360 tis. €

Zisk KOVOTVAR, výrobné družstvo


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby KOVOTVAR, výrobné družstvo


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4,4 mil. €
4,2 mil. €
4 mil. €
3,8 mil. €
3,6 mil. €
transparex.sk

26,55
0,64
0,05
2,65

Zisk pred zdanením KOVOTVAR, výrobné družstvo


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA KOVOTVAR, výrobné družstvo


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod KOVOTVAR, výrobné družstvo


Štatutári KOVOTVAR, výrobné družstvo


Spoločníci KOVOTVAR, výrobné družstvo


Predmety podnikania KOVOTVAR, výrobné družstvo


Kataster KOVOTVAR, výrobné družstvo


Skrátené výkazy KOVOTVAR, výrobné družstvo