Prehľad o organizácii
KOVOTVAR, výrobné družstvo
Železničiarska 830, 908 01 Kúty
00167461
2020378019
SK2020378019
50-99 zamestnancov
03.05.1955
Výroba ost.kovových výr.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,03
0,04
0,41
28,8 %
115 tis. €
64,8 %
2022/2021
4,77 mil. €
10,5 %
2022/2021
0,03
76,1 %
2022/2021
2,3 tis. €
360 tis. €

Zisk KOVOTVAR, výrobné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby KOVOTVAR, výrobné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4,8 mil. €
4,6 mil. €
4,4 mil. €
4,2 mil. €
4 mil. €
3,8 mil. €
3,6 mil. €
transparex.sk
28,55
0,71
0,06
3

Zisk pred zdanením KOVOTVAR, výrobné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA KOVOTVAR, výrobné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod KOVOTVAR, výrobné družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KOVOTVAR, výrobné družstvo


Predstavenstvo KOVOTVAR, výrobné družstvo


Člen dozorného orgánu KOVOTVAR, výrobné družstvo


Predmet činnosti KOVOTVAR, výrobné družstvo


Kataster KOVOTVAR, výrobné družstvo


Skrátené výkazy KOVOTVAR, výrobné družstvo