Prehľad o organizácii
K O V O T E X , výrobné družstvo invalidov
Opatovská 12, 911 46 Trenčín
00167509
2020470100
SK2020470100
1 zamestnanec
08.07.1960
Výr.ost.text.okr.odevov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,54
0,94
0,03
157,3 %
-35,7 tis. €
-147 %
2022/2021
10,5 tis. €
-34,7 %
2022/2021
-0,54
-161 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk K O V O T E X , výrobné družstvo invalidov


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

Tržby K O V O T E X , výrobné družstvo invalidov


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
-25,28
-0,57
4,8
0,52

Zisk pred zdanením K O V O T E X , výrobné družstvo invalidov


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

EBITDA K O V O T E X , výrobné družstvo invalidov


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod K O V O T E X , výrobné družstvo invalidov


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie K O V O T E X , výrobné družstvo invalidov


Predstavenstvo K O V O T E X , výrobné družstvo invalidov


Člen dozorného orgánu K O V O T E X , výrobné družstvo invalidov


Predmet činnosti K O V O T E X , výrobné družstvo invalidov


Kataster K O V O T E X , výrobné družstvo invalidov


Skrátené výkazy K O V O T E X , výrobné družstvo invalidov