Prehľad o organizácii
K O V O T E X , výrobné družstvo invalidov
Opatovská 12, 911 46 Trenčín
00167509
2020470100
SK2020470100
nezistený
08.07.1960
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Trenčín, oddiel: Dr, vložka č. 45/R
-8,12 tis. €
77,2 %
2023/2022
15,5 tis. €
48,4 %
2023/2022
-0,12
77,3 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk K O V O T E X , výrobné družstvo invalidov


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

Tržby K O V O T E X , výrobné družstvo invalidov


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
-1,44
-0,7
3,56
0,51

Zisk pred zdanením K O V O T E X , výrobné družstvo invalidov


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

EBITDA K O V O T E X , výrobné družstvo invalidov


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod K O V O T E X , výrobné družstvo invalidov


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie K O V O T E X , výrobné družstvo invalidov


Predstavenstvo K O V O T E X , výrobné družstvo invalidov


Člen dozorného orgánu K O V O T E X , výrobné družstvo invalidov


Predmet činnosti K O V O T E X , výrobné družstvo invalidov


Kataster K O V O T E X , výrobné družstvo invalidov


Skrátené výkazy K O V O T E X , výrobné družstvo invalidov