Moja zóna
K O V O T E X , výrobné družstvo invalidov
Opatovská 12, 911 46 Trenčín
00167509
2020470100
SK2020470100
5-9 zamestnancov
08.07.1960
Výr.ost.text.okr.odevov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,88
-33,83
0,23
102,6 %
75,9 tis. €
163,4 %
2021/2020
16 tis. €
-39,6 %
2021/2020
0,88
187 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk K O V O T E X , výrobné družstvo invalidov


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

Tržby K O V O T E X , výrobné družstvo invalidov


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

-1,5
-0,03
3,18
0,82

Zisk pred zdanením K O V O T E X , výrobné družstvo invalidov


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

EBITDA K O V O T E X , výrobné družstvo invalidov


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod K O V O T E X , výrobné družstvo invalidov


Štatutári K O V O T E X , výrobné družstvo invalidov


Spoločníci K O V O T E X , výrobné družstvo invalidov


Predmety podnikania K O V O T E X , výrobné družstvo invalidov


Kataster K O V O T E X , výrobné družstvo invalidov


Skrátené výkazy K O V O T E X , výrobné družstvo invalidov