Prehľad o organizácii
ROZVOJ výrobné družstvo Trnava "v likvidácii"
Bulharská 42, 917 36 Trnava
00167517
Nemá
25.06.1957
12.08.2005
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ROZVOJ výrobné družstvo Trnava "v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ROZVOJ výrobné družstvo Trnava "v likvidácii"


Likvidátor ROZVOJ výrobné družstvo Trnava "v likvidácii"


Predseda ROZVOJ výrobné družstvo Trnava "v likvidácii"


Predstavenstvo ROZVOJ výrobné družstvo Trnava "v likvidácii"


Predmet činnosti ROZVOJ výrobné družstvo Trnava "v likvidácii"


Kataster ROZVOJ výrobné družstvo Trnava "v likvidácii"