Prehľad o organizácii
Novoplast, výrobné družstvo Sereď
Galantská cesta 590, 925 63 Dolná Streda
00167550
2020371661
SK2020371661
50-99 zamestnancov
24.08.1947
Výroba ost.plast.výr.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,03
0,08
0,37
70 %
108 tis. €
28,1 %
2022/2021
8,79 mil. €
6,2 %
2022/2021
0,03
21,6 %
2022/2021
2,91 tis. €
N/A

Zisk Novoplast, výrobné družstvo Sereď


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby Novoplast, výrobné družstvo Sereď


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
9 mil. €
8 mil. €
7 mil. €
6 mil. €
5 mil. €
transparex.sk
11,68
0,3
0,11
1,03

Zisk pred zdanením Novoplast, výrobné družstvo Sereď


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA Novoplast, výrobné družstvo Sereď


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Novoplast, výrobné družstvo Sereď


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Novoplast, výrobné družstvo Sereď


Predseda Novoplast, výrobné družstvo Sereď


Predstavenstvo Novoplast, výrobné družstvo Sereď


Predmet činnosti Novoplast, výrobné družstvo Sereď


Kataster Novoplast, výrobné družstvo Sereď


Skrátené výkazy Novoplast, výrobné družstvo Sereď