Moja zóna
Novoplast, výrobné družstvo Sereď
Galantská cesta 590, 925 63 Dolná Streda
00167550
2020371661
SK2020371661
50-99 zamestnancov
24.08.1947
Výroba ost.plast.výr.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,02
0,07
0,44
70,6 %
84,6 tis. €
-42,2 %
2021/2020
8,28 mil. €
24,3 %
2021/2020
0,02
-48,7 %
2021/2020
2,91 tis. €
N/A

Zisk Novoplast, výrobné družstvo Sereď


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby Novoplast, výrobné družstvo Sereď


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
9 mil. €
8 mil. €
7 mil. €
6 mil. €
5 mil. €
transparex.sk

10,87
0,29
0,1
1,08

Zisk pred zdanením Novoplast, výrobné družstvo Sereď


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA Novoplast, výrobné družstvo Sereď


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Novoplast, výrobné družstvo Sereď


Štatutári Novoplast, výrobné družstvo Sereď


Spoločníci Novoplast, výrobné družstvo Sereď


Predmety podnikania Novoplast, výrobné družstvo Sereď


Kataster Novoplast, výrobné družstvo Sereď


Skrátené výkazy Novoplast, výrobné družstvo Sereď