Prehľad o organizácii
Novoplast, výrobné družstvo Sereď
Galantská cesta 590, 925 63 Dolná Streda
00167550
2020371661
SK2020371661
50-99 zamestnancov
24.08.1947
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Trnava, oddiel: Dr, vložka č. 212/T
104 tis. €
-3,8 %
2023/2022
8,67 mil. €
-1,4 %
2023/2022
0,02
-5,3 %
2023/2022
2,91 tis. €
N/A

Zisk Novoplast, výrobné družstvo Sereď


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby Novoplast, výrobné družstvo Sereď


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
9 mil. €
8 mil. €
7 mil. €
6 mil. €
5 mil. €
transparex.sk
12,08
0,31
0,16
1,25

Zisk pred zdanením Novoplast, výrobné družstvo Sereď


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA Novoplast, výrobné družstvo Sereď


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Novoplast, výrobné družstvo Sereď


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Novoplast, výrobné družstvo Sereď


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Predseda Novoplast, výrobné družstvo Sereď


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Juraj BrigantKomenského 3043/39, 926 01 Sereď18.05.2022


Konanie menom spoločnosti [03.02.2012]

Štatutárnym orgánom družstava je predseda. Za družstvo koná a podpisuje štatutárny orgán samostatne.

Predstavenstvo Novoplast, výrobné družstvo Sereď


Momentálne neobsahuje žiadne záznamy


Konanie menom spoločnosti [03.02.2012]

Štatutárnym orgánom družstava je predseda. Za družstvo koná a podpisuje štatutárny orgán samostatne.

Predmet činnosti Novoplast, výrobné družstvo Sereď


Názov
Vznik
Zánik
búracie práce01.03.2000
strešné izolatérstvo01.03.2000
izolačné práce proti vlhkosti v rozsahu voľnej živnosti01.03.2000
výroba tovaru z plastov24.06.1997
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti24.06.1997
sprostredkovateľská činnosť24.06.1997
košikárstvo, výroba záhradného a iného kovového a plastikárskeho nábytku, elektrovýroba, stolárska výroba,24.08.194723.06.1997
výroba sklolaminátových výrobkov, výroba modelov a foriem pre sklolaminátové výrobky včítane ich vývoja,24.08.194723.06.1997
kompletáž vlastných a nakupovaných výrobkov24.08.194723.06.1997
poskytovanie služieb v odbore plastov, osobitne laminovania plôch a častí objektov podľa požiadaviek zákazníkov,24.08.194723.06.1997
oprava a servis, včítane predaja vodných čerpadiel SIGMA v oblasti mechanickej a elektrickej, predaj náhradných dielov k čerpadlám, požičiavanie obytných a nákladných prívesov za osobné motorové vozidlá,24.08.194723.06.1997
maloobchodný predaj vlastných výrobkov, doplnkový predaj výrobkov iných výrobných družstiev a rôznych výrobkov súvisiacich s poskytovaním služieb obyvateľstvu,24.08.194723.06.1997
zahranično-obchodná činnosť v oblasti dovozu surovín a výrobkov pre vlastnú výrobnú potrebu a služby obyvateľstvu tiež v oblasti vývozu výrobkov vlastnej produkcie a výrobkov súvisiacich s kompletážou týchto výrobkov,24.08.194723.06.1997

Kataster Novoplast, výrobné družstvo Sereď


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Novoplast, výrobné družstvo Sereď


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL