Prehľad o organizácii
TEXTILANKA výrobné družstvo
Továrenská 38, 900 61 Gajary
00167592
2020356745
SK2020356745
2 zamestnanci
16.03.1992
Prenájom vlast.nehnuteľ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,15
0,17
5,85
15,1 %
13 tis. €
3,9 %
2022/2021
183 tis. €
44 %
2022/2021
0,15
-10,7 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk TEXTILANKA výrobné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby TEXTILANKA výrobné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
transparex.sk
28,71
0,85
0,07
6,9

Zisk pred zdanením TEXTILANKA výrobné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA TEXTILANKA výrobné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod TEXTILANKA výrobné družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TEXTILANKA výrobné družstvo


Predseda TEXTILANKA výrobné družstvo


Predstavenstvo TEXTILANKA výrobné družstvo


Predmet činnosti TEXTILANKA výrobné družstvo


Kataster TEXTILANKA výrobné družstvo


Skrátené výkazy TEXTILANKA výrobné družstvo