Moja zóna
TEXTILANKA výrobné družstvo
Továrenská 38, 900 61 Gajary
00167592
2020356745
SK2020356745
3-4 zamestnanci
16.03.1992
Prenájom vlast.nehnuteľ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,17
0,2
4,72
18,5 %
12,5 tis. €
228,3 %
2021/2020
127 tis. €
-17,8 %
2021/2020
0,17
191 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk TEXTILANKA výrobné družstvo


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby TEXTILANKA výrobné družstvo


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
transparex.sk

23,69
0,81
0,09
5,55

Zisk pred zdanením TEXTILANKA výrobné družstvo


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA TEXTILANKA výrobné družstvo


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod TEXTILANKA výrobné družstvo


Štatutári TEXTILANKA výrobné družstvo


Spoločníci TEXTILANKA výrobné družstvo


Predmety podnikania TEXTILANKA výrobné družstvo


Kataster TEXTILANKA výrobné družstvo


Skrátené výkazy TEXTILANKA výrobné družstvo