Prehľad o organizácii
VZORODEV, družstvo, Topoľčany
Ul. Obchodná 2, 955 01 Topoľčany
00167681
2020419159
SK2020419159
5-9 zamestnancov
29.10.1951
Výroba ost.vrch.ošatenia
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,17
-0,19
3,31
8,1 %
-38,3 tis. €
-209,5 %
2022/2021
142 tis. €
8,8 %
2022/2021
-0,17
-230,9 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk VZORODEV, družstvo, Topoľčany


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Tržby VZORODEV, družstvo, Topoľčany


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
145 tis. €
140 tis. €
135 tis. €
130 tis. €
transparex.sk
11,26
0,92
0,18
13,35

Zisk pred zdanením VZORODEV, družstvo, Topoľčany


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

EBITDA VZORODEV, družstvo, Topoľčany


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod VZORODEV, družstvo, Topoľčany


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie VZORODEV, družstvo, Topoľčany


Predseda VZORODEV, družstvo, Topoľčany


Predstavenstvo VZORODEV, družstvo, Topoľčany


Predmet činnosti VZORODEV, družstvo, Topoľčany


Kataster VZORODEV, družstvo, Topoľčany


Skrátené výkazy VZORODEV, družstvo, Topoľčany