Moja zóna
VZORODEV, družstvo, Topoľčany
Ul. Obchodná 2, 955 01 Topoľčany
00167681
2020419159
SK2020419159
5-9 zamestnancov
29.10.1951
Výroba ost.vrch.ošatenia
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,13
0,14
4,22
8,9 %
35 tis. €
-67,5 %
2021/2020
131 tis. €
-5,2 %
2021/2020
0,13
-69,7 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk VZORODEV, družstvo, Topoľčany


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Tržby VZORODEV, družstvo, Topoľčany


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
145 tis. €
140 tis. €
135 tis. €
130 tis. €
transparex.sk

13,35
0,91
0,2
8,41

Zisk pred zdanením VZORODEV, družstvo, Topoľčany


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

EBITDA VZORODEV, družstvo, Topoľčany


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod VZORODEV, družstvo, Topoľčany


Štatutári VZORODEV, družstvo, Topoľčany


Spoločníci VZORODEV, družstvo, Topoľčany


Predmety podnikania VZORODEV, družstvo, Topoľčany


Kataster VZORODEV, družstvo, Topoľčany


Skrátené výkazy VZORODEV, družstvo, Topoľčany