Prehľad o organizácii
VZORODEV, družstvo, Topoľčany
Ul. Obchodná 2, 955 01 Topoľčany
00167681
2020419159
SK2020419159
5-9 zamestnancov
29.10.1951
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Dr, vložka č. 90/N
-29,2 tis. €
23,9 %
2023/2022
152 tis. €
6,7 %
2023/2022
-0,16
8,5 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk VZORODEV, družstvo, Topoľčany


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Tržby VZORODEV, družstvo, Topoľčany


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
155 tis. €
150 tis. €
145 tis. €
140 tis. €
135 tis. €
130 tis. €
transparex.sk
9,67
0,95
0,25
354,41

Zisk pred zdanením VZORODEV, družstvo, Topoľčany


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

EBITDA VZORODEV, družstvo, Topoľčany


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod VZORODEV, družstvo, Topoľčany


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie VZORODEV, družstvo, Topoľčany


Predseda VZORODEV, družstvo, Topoľčany


Predstavenstvo VZORODEV, družstvo, Topoľčany


Predmet činnosti VZORODEV, družstvo, Topoľčany


Kataster VZORODEV, družstvo, Topoľčany


Skrátené výkazy VZORODEV, družstvo, Topoľčany