Moja zóna
Obuvnícke výrobné družstvo
Partizánska 309/4, 957 18 Bánovce nad Bebravou
00167690
2020416464
Nemá
nezistený
31.03.1954
16.10.2013
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Obuvnícke výrobné družstvo


Štatutári Obuvnícke výrobné družstvo


Spoločníci Obuvnícke výrobné družstvo


Predmety podnikania Obuvnícke výrobné družstvo


Kataster Obuvnícke výrobné družstvo


Skrátené výkazy Obuvnícke výrobné družstvo