Prehľad o organizácii
Obuvnícke výrobné družstvo
Partizánska 309/4, 957 18 Bánovce nad Bebravou
00167690
2020416464
Nemá
nezistený
31.03.1954
16.10.2013
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Obuvnícke výrobné družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Obuvnícke výrobné družstvo


Predstavenstvo Obuvnícke výrobné družstvo


Správca konkurznej podstaty Obuvnícke výrobné družstvo


Predmet činnosti Obuvnícke výrobné družstvo


Kataster Obuvnícke výrobné družstvo


Skrátené výkazy Obuvnícke výrobné družstvo