Prehľad o organizácii
Obuvnícke výrobné družstvo v likvidácii
Trnavská 84, Bratislava
00167711
2020369065
Nemá
nezistený
16.10.1940
06.11.2020
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Obuvnícke výrobné družstvo v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Obuvnícke výrobné družstvo v likvidácii


Likvidátor Obuvnícke výrobné družstvo v likvidácii


Predstavenstvo Obuvnícke výrobné družstvo v likvidácii


Predmet činnosti Obuvnícke výrobné družstvo v likvidácii


Kataster Obuvnícke výrobné družstvo v likvidácii


Skrátené výkazy Obuvnícke výrobné družstvo v likvidácii