Moja zóna
Obuvnícke výrobné družstvo v likvidácii
Trnavská 84, Bratislava
00167711
2020369065
Nemá
nezistený
16.10.1940
06.11.2020
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Obuvnícke výrobné družstvo v likvidácii


Štatutári Obuvnícke výrobné družstvo v likvidácii


Spoločníci Obuvnícke výrobné družstvo v likvidácii


Predmety podnikania Obuvnícke výrobné družstvo v likvidácii


Kataster Obuvnícke výrobné družstvo v likvidácii


Skrátené výkazy Obuvnícke výrobné družstvo v likvidácii