Prehľad o organizácii
BRAŠŇA, výrobné družstvo v likvidácii
Bezručová, Nové Zámky
00167738
Nemá
24.06.1954
14.02.2006
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod BRAŠŇA, výrobné družstvo v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BRAŠŇA, výrobné družstvo v likvidácii


Likvidátor BRAŠŇA, výrobné družstvo v likvidácii


Predstavenstvo BRAŠŇA, výrobné družstvo v likvidácii


Predmet činnosti BRAŠŇA, výrobné družstvo v likvidácii


Kataster BRAŠŇA, výrobné družstvo v likvidácii