Prehľad o organizácii
STAVBA, výrobné družstvo Nitra v likvidácii
949 01 Nitra
00167754
2020408599
Nemá
nezistený
28.07.1991
15.12.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk STAVBA, výrobné družstvo Nitra v likvidácii


2021
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby STAVBA, výrobné družstvo Nitra v likvidácii


2021
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením STAVBA, výrobné družstvo Nitra v likvidácii


2021
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA STAVBA, výrobné družstvo Nitra v likvidácii


2021
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod STAVBA, výrobné družstvo Nitra v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie STAVBA, výrobné družstvo Nitra v likvidácii


Likvidátor STAVBA, výrobné družstvo Nitra v likvidácii


Štatutárny orgán STAVBA, výrobné družstvo Nitra v likvidácii


Správca konkurznej podstaty STAVBA, výrobné družstvo Nitra v likvidácii


Predmet činnosti STAVBA, výrobné družstvo Nitra v likvidácii


Kataster STAVBA, výrobné družstvo Nitra v likvidácii


Skrátené výkazy STAVBA, výrobné družstvo Nitra v likvidácii