Prehľad o organizácii
AVA, výrobné družstvo
906 02 Dojč
00167851
Nemá
01.07.1968
16.11.2004
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod AVA, výrobné družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AVA, výrobné družstvo


Predstavenstvo AVA, výrobné družstvo


Predmet činnosti AVA, výrobné družstvo


Kataster AVA, výrobné družstvo