Prehľad o organizácii
Remesloslužba, výrobné družstvo, Nové Zámky
Nitrianska cesta 119, Nové Zámky
00167860
Nemá
24.09.1952
21.05.1993
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Remesloslužba, výrobné družstvo, Nové Zámky


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Remesloslužba, výrobné družstvo, Nové Zámky


Štatutárny orgán Remesloslužba, výrobné družstvo, Nové Zámky


Predmet činnosti Remesloslužba, výrobné družstvo, Nové Zámky


Kataster Remesloslužba, výrobné družstvo, Nové Zámky