Moja zóna
DETVA, ľudovoumelecké výrobné družstvo Bratislava
Trnavská cesta 80, 821 02 Bratislava
00167908
2020325670
SK2020325670
nezistený
01.07.1990
Prenájom vlast.nehnuteľ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,05
-0,1
5,36
54,7 %
-13,1 tis. €
-10,1 %
2021/2020
29,1 tis. €
3,2 %
2021/2020
-0,05
-11,2 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk DETVA, ľudovoumelecké výrobné družstvo Bratislava


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby DETVA, ľudovoumelecké výrobné družstvo Bratislava


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

1,86
0,45
0,02
5,61

Zisk pred zdanením DETVA, ľudovoumelecké výrobné družstvo Bratislava


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA DETVA, ľudovoumelecké výrobné družstvo Bratislava


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod DETVA, ľudovoumelecké výrobné družstvo Bratislava


Štatutári DETVA, ľudovoumelecké výrobné družstvo Bratislava


Spoločníci DETVA, ľudovoumelecké výrobné družstvo Bratislava


Predmety podnikania DETVA, ľudovoumelecké výrobné družstvo Bratislava


Kataster DETVA, ľudovoumelecké výrobné družstvo Bratislava


Skrátené výkazy DETVA, ľudovoumelecké výrobné družstvo Bratislava