Prehľad o organizácii
DETVA, ľudovoumelecké výrobné družstvo Bratislava
Trnavská cesta 80, 821 02 Bratislava
00167908
2020325670
SK2020325670
nezistený
01.07.1990
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Bratislava III, oddiel: Dr, vložka č. 111/B
4,59 tis. €
-3,6 %
2023/2022
63,8 tis. €
-12,1 %
2023/2022
0,02
-3,4 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk DETVA, ľudovoumelecké výrobné družstvo Bratislava


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby DETVA, ľudovoumelecké výrobné družstvo Bratislava


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk
2
0,47
0,14
2,98

Zisk pred zdanením DETVA, ľudovoumelecké výrobné družstvo Bratislava


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA DETVA, ľudovoumelecké výrobné družstvo Bratislava


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod DETVA, ľudovoumelecké výrobné družstvo Bratislava


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DETVA, ľudovoumelecké výrobné družstvo Bratislava


Predseda DETVA, ľudovoumelecké výrobné družstvo Bratislava


Predstavenstvo DETVA, ľudovoumelecké výrobné družstvo Bratislava


Prokurista DETVA, ľudovoumelecké výrobné družstvo Bratislava


Predmet činnosti DETVA, ľudovoumelecké výrobné družstvo Bratislava


Kataster DETVA, ľudovoumelecké výrobné družstvo Bratislava


Skrátené výkazy DETVA, ľudovoumelecké výrobné družstvo Bratislava