Prehľad o organizácii
DETVA, ľudovoumelecké výrobné družstvo Bratislava
Trnavská cesta 80, 821 02 Bratislava
00167908
2020325670
SK2020325670
nezistený
01.07.1990
Prenájom vlast.nehnuteľ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,02
0,04
1,02
55,1 %
4,77 tis. €
136,3 %
2022/2021
72,5 tis. €
149,1 %
2022/2021
0,02
134,6 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk DETVA, ľudovoumelecké výrobné družstvo Bratislava


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby DETVA, ľudovoumelecké výrobné družstvo Bratislava


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk
1,93
0,45
0,05
1,38

Zisk pred zdanením DETVA, ľudovoumelecké výrobné družstvo Bratislava


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA DETVA, ľudovoumelecké výrobné družstvo Bratislava


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod DETVA, ľudovoumelecké výrobné družstvo Bratislava


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DETVA, ľudovoumelecké výrobné družstvo Bratislava


Predseda DETVA, ľudovoumelecké výrobné družstvo Bratislava


Predstavenstvo DETVA, ľudovoumelecké výrobné družstvo Bratislava


Prokurista DETVA, ľudovoumelecké výrobné družstvo Bratislava


Predmet činnosti DETVA, ľudovoumelecké výrobné družstvo Bratislava


Kataster DETVA, ľudovoumelecké výrobné družstvo Bratislava


Skrátené výkazy DETVA, ľudovoumelecké výrobné družstvo Bratislava