Prehľad o organizácii
PIEŠŤANKA, družstvo pre výrobu, služby a obchod
Vajanského 58, Piešťany
00167916
2021147447
Nemá
29.03.1957
28.06.2012
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod PIEŠŤANKA, družstvo pre výrobu, služby a obchod


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PIEŠŤANKA, družstvo pre výrobu, služby a obchod


Predstavenstvo PIEŠŤANKA, družstvo pre výrobu, služby a obchod


Predmet činnosti PIEŠŤANKA, družstvo pre výrobu, služby a obchod


Kataster PIEŠŤANKA, družstvo pre výrobu, služby a obchod


Skrátené výkazy PIEŠŤANKA, družstvo pre výrobu, služby a obchod