Moja zóna
DRUDOP, stavebné a opravárenské družstvo
Bajkalská cesta 31, 827 25 Bratislava
00168017
2020316001
SK2020316001
10-19 zamestnancov
04.02.1969
Oprava motor.vozidiel
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,11
-0,3
0,06
62,9 %
-219 tis. €
4,1 %
2021/2020
603 tis. €
0,3 %
2021/2020
-0,11
0,9 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk DRUDOP, stavebné a opravárenské družstvo


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €
-250 tis. €
transparex.sk

Tržby DRUDOP, stavebné a opravárenské družstvo


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
680 tis. €
660 tis. €
640 tis. €
620 tis. €
600 tis. €
580 tis. €
560 tis. €
transparex.sk

435,03
0,37
0,06
0,11

Zisk pred zdanením DRUDOP, stavebné a opravárenské družstvo


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €
-250 tis. €
transparex.sk

EBITDA DRUDOP, stavebné a opravárenské družstvo


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
-200 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod DRUDOP, stavebné a opravárenské družstvo


Štatutári DRUDOP, stavebné a opravárenské družstvo


Spoločníci DRUDOP, stavebné a opravárenské družstvo


Predmety podnikania DRUDOP, stavebné a opravárenské družstvo


Kataster DRUDOP, stavebné a opravárenské družstvo


Skrátené výkazy DRUDOP, stavebné a opravárenské družstvo