Prehľad o organizácii
DRUDOP, stavebné a opravárenské družstvo
Bajkalská cesta 31, 827 25 Bratislava
00168017
2020316001
SK2020316001
10-19 zamestnancov
04.02.1969
Oprava motor.vozidiel
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,45
0,54
0,64
17,4 %
859 tis. €
493,1 %
2022/2021
433 tis. €
-28,2 %
2022/2021
0,45
499,8 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk DRUDOP, stavebné a opravárenské družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 mil. €
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
transparex.sk

Tržby DRUDOP, stavebné a opravárenské družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
700 tis. €
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €
transparex.sk
952,74
0,83
0,13
3,73

Zisk pred zdanením DRUDOP, stavebné a opravárenské družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
transparex.sk

EBITDA DRUDOP, stavebné a opravárenské družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod DRUDOP, stavebné a opravárenské družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DRUDOP, stavebné a opravárenské družstvo


Predstavenstvo DRUDOP, stavebné a opravárenské družstvo


Člen dozorného orgánu DRUDOP, stavebné a opravárenské družstvo


Predmet činnosti DRUDOP, stavebné a opravárenské družstvo


Kataster DRUDOP, stavebné a opravárenské družstvo


Skrátené výkazy DRUDOP, stavebné a opravárenské družstvo