Prehľad o organizácii
SVETOM, výrobné družstvo "v likvidácii"
013 82 Veľké Rovné
00168092
2020626344
Nemá
nezistený
02.03.1941
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod SVETOM, výrobné družstvo "v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SVETOM, výrobné družstvo "v likvidácii"


Likvidátor SVETOM, výrobné družstvo "v likvidácii"


Predstavenstvo SVETOM, výrobné družstvo "v likvidácii"


Predmet činnosti SVETOM, výrobné družstvo "v likvidácii"


Kataster SVETOM, výrobné družstvo "v likvidácii"


Skrátené výkazy SVETOM, výrobné družstvo "v likvidácii"