Prehľad o organizácii
KOKAVAN, drevospracujúce družstvo
985 05 Kokava nad Rimavicou
00168131
2021228374
Nemá
nezistený
19.12.1959
04.08.2010
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod KOKAVAN, drevospracujúce družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KOKAVAN, drevospracujúce družstvo


Predstavenstvo KOKAVAN, drevospracujúce družstvo


Predmet činnosti KOKAVAN, drevospracujúce družstvo


Kataster KOKAVAN, drevospracujúce družstvo


Skrátené výkazy KOKAVAN, drevospracujúce družstvo