Moja zóna
DREVOROB, výrobné družstvo
Železničný rad 73/14, 968 45 Nová Baňa
00168157
2021124402
Nemá
nezistený
27.12.1949
28.12.2010
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod DREVOROB, výrobné družstvo


Štatutári DREVOROB, výrobné družstvo


Spoločníci DREVOROB, výrobné družstvo


Predmety podnikania DREVOROB, výrobné družstvo


Kataster DREVOROB, výrobné družstvo


Skrátené výkazy DREVOROB, výrobné družstvo