Prehľad o organizácii
Drevárske výrobné družstvo
Včelárska 1, 971 01 Prievidza
00168165
Nemá
nezistený
27.04.1946
27.03.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Drevárske výrobné družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Drevárske výrobné družstvo


Predstavenstvo Drevárske výrobné družstvo


Predmet činnosti Drevárske výrobné družstvo


Kataster Drevárske výrobné družstvo


Skrátené výkazy Drevárske výrobné družstvo