Prehľad o organizácii
VZORODEV, výrobné družstvo " v likvidácii "
P.O.Hviezdoslava 66/3741, 010 01 Žilina
00168246
Nemá
nezistený
02.04.1951
24.02.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod VZORODEV, výrobné družstvo " v likvidácii "


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie VZORODEV, výrobné družstvo " v likvidácii "


Likvidátor VZORODEV, výrobné družstvo " v likvidácii "


Predstavenstvo VZORODEV, výrobné družstvo " v likvidácii "


Predmet činnosti VZORODEV, výrobné družstvo " v likvidácii "


Kataster VZORODEV, výrobné družstvo " v likvidácii "


Skrátené výkazy VZORODEV, výrobné družstvo " v likvidácii "