Prehľad o organizácii
ĎUMBIER, výrobné družstvo
Družstevná 5, 031 82 Liptovský Mikuláš
00168262
2020427739
SK2020427739
nezistený
30.09.1948
Výroba kufrov,kabeliek
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,38
0,88
0,91
56,5 %
60,1 tis. €
196,9 %
2022/2021
66,5 tis. €
-22,1 %
2022/2021
0,38
178,5 %
2022/2021
6,69 tis. €
N/A

Zisk ĎUMBIER, výrobné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby ĎUMBIER, výrobné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
0,44
0,24
1,09

Zisk pred zdanením ĎUMBIER, výrobné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

EBITDA ĎUMBIER, výrobné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod ĎUMBIER, výrobné družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ĎUMBIER, výrobné družstvo


Predstavenstvo ĎUMBIER, výrobné družstvo


Člen dozorného orgánu ĎUMBIER, výrobné družstvo


Predmet činnosti ĎUMBIER, výrobné družstvo


Kataster ĎUMBIER, výrobné družstvo


Skrátené výkazy ĎUMBIER, výrobné družstvo