Prehľad o organizácii
Považské stavebné družstvo "v likvidácii"
011 59 Žilina
00168327
2020671554
Nemá
nezistený
30.09.1945
17.01.2013
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Považské stavebné družstvo "v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Považské stavebné družstvo "v likvidácii"


Likvidátor Považské stavebné družstvo "v likvidácii"


Predstavenstvo Považské stavebné družstvo "v likvidácii"


Predmet činnosti Považské stavebné družstvo "v likvidácii"


Kataster Považské stavebné družstvo "v likvidácii"


Skrátené výkazy Považské stavebné družstvo "v likvidácii"