Moja zóna
Ž I A R A , výrobné družstvo Zvolen
Somolického 441/2, 960 01 Zvolen
00168343
Nemá
01.01.1991
12.11.2008
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Ž I A R A , výrobné družstvo Zvolen


Štatutári Ž I A R A , výrobné družstvo Zvolen


Spoločníci Ž I A R A , výrobné družstvo Zvolen


Predmety podnikania Ž I A R A , výrobné družstvo Zvolen


Kataster Ž I A R A , výrobné družstvo Zvolen