Prehľad o organizácii
Ž I A R A , výrobné družstvo Zvolen
Somolického 441/2, 960 01 Zvolen
00168343
Nemá
01.01.1991
12.11.2008
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Ž I A R A , výrobné družstvo Zvolen


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Ž I A R A , výrobné družstvo Zvolen


Predstavenstvo Ž I A R A , výrobné družstvo Zvolen


Predmet činnosti Ž I A R A , výrobné družstvo Zvolen


Kataster Ž I A R A , výrobné družstvo Zvolen