Moja zóna
ZDRUŽENA, výrobné družstvo Spišská Nová Ves
Zimná 94, 052 01 Spišská Nová Ves
00168416
2020502330
SK2020502330
5-9 zamestnancov
06.05.1959
Výroba vlnitého papiera
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,03
-0,03
36,98
3,6 %
-29,6 tis. €
-1 181 %
2021/2020
218 tis. €
-9,4 %
2021/2020
-0,03
-1 171,3 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk ZDRUŽENA, výrobné družstvo Spišská Nová Ves


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby ZDRUŽENA, výrobné družstvo Spišská Nová Ves


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
280 tis. €
260 tis. €
240 tis. €
220 tis. €
200 tis. €
transparex.sk

33,83
0,96
0,05
27,93

Zisk pred zdanením ZDRUŽENA, výrobné družstvo Spišská Nová Ves


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA ZDRUŽENA, výrobné družstvo Spišská Nová Ves


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod ZDRUŽENA, výrobné družstvo Spišská Nová Ves


Štatutári ZDRUŽENA, výrobné družstvo Spišská Nová Ves


Spoločníci ZDRUŽENA, výrobné družstvo Spišská Nová Ves


Predmety podnikania ZDRUŽENA, výrobné družstvo Spišská Nová Ves


Kataster ZDRUŽENA, výrobné družstvo Spišská Nová Ves


Skrátené výkazy ZDRUŽENA, výrobné družstvo Spišská Nová Ves