Prehľad o organizácii
ZDRUŽENA, výrobné družstvo Spišská Nová Ves
Zimná 94, 052 01 Spišská Nová Ves
00168416
2020502330
SK2020502330
5-9 zamestnancov
06.05.1959
Výroba vlnitého papiera
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
0,02
0,02
35,5
3,9 %
14,7 tis. €
149,8 %
2022/2021
276 tis. €
26,6 %
2022/2021
0,02
149,3 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk ZDRUŽENA, výrobné družstvo Spišská Nová Ves


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby ZDRUŽENA, výrobné družstvo Spišská Nová Ves


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
280 tis. €
260 tis. €
240 tis. €
220 tis. €
200 tis. €
transparex.sk
34,1
0,96
0,12
27,78

Zisk pred zdanením ZDRUŽENA, výrobné družstvo Spišská Nová Ves


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA ZDRUŽENA, výrobné družstvo Spišská Nová Ves


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod ZDRUŽENA, výrobné družstvo Spišská Nová Ves


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ZDRUŽENA, výrobné družstvo Spišská Nová Ves


Predseda ZDRUŽENA, výrobné družstvo Spišská Nová Ves


Predstavenstvo ZDRUŽENA, výrobné družstvo Spišská Nová Ves


Predmet činnosti ZDRUŽENA, výrobné družstvo Spišská Nová Ves


Kataster ZDRUŽENA, výrobné družstvo Spišská Nová Ves


Skrátené výkazy ZDRUŽENA, výrobné družstvo Spišská Nová Ves