Prehľad o organizácii
Cementa, výrobné družstvo
Levočská 2, 080 01 Prešov
00168424
2020521833
Nemá
nezistený
04.03.1952
11.09.2018
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Cementa, výrobné družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Cementa, výrobné družstvo


Predstavenstvo Cementa, výrobné družstvo


Člen dozorného orgánu Cementa, výrobné družstvo


Predmet činnosti Cementa, výrobné družstvo


Kataster Cementa, výrobné družstvo


Skrátené výkazy Cementa, výrobné družstvo