Moja zóna
NOVEX, výrobné družstvo Michalovce
Nám. Osloboditeľov 1, Michalovce
00168441
Nemá
28.04.1953
31.05.2005
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod NOVEX, výrobné družstvo Michalovce


Štatutári NOVEX, výrobné družstvo Michalovce


Spoločníci NOVEX, výrobné družstvo Michalovce


Predmety podnikania NOVEX, výrobné družstvo Michalovce


Kataster NOVEX, výrobné družstvo Michalovce