Prehľad o organizácii
DYHA, výrobné družstvo
Košická cesta 4, 045 16 Moldava nad Bodvou
00168459
Nemá
03.10.1954
26.04.2006
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod DYHA, výrobné družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DYHA, výrobné družstvo


Predstavenstvo DYHA, výrobné družstvo


Štatutárny orgán DYHA, výrobné družstvo


Správca konkurznej podstaty DYHA, výrobné družstvo


Predmet činnosti DYHA, výrobné družstvo


Kataster DYHA, výrobné družstvo