Prehľad o organizácii
PLETA, výrobné družstvo Prešov
Solivar
00168467
Nemá
24.07.1956
07.10.1997
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod PLETA, výrobné družstvo Prešov


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PLETA, výrobné družstvo Prešov


Predstaventvo PLETA, výrobné družstvo Prešov


Predmet činnosti PLETA, výrobné družstvo Prešov


Kataster PLETA, výrobné družstvo Prešov