Moja zóna
ODETA, výrobné družstvo
Moussonova, Michalovce
00168483
2020496929
Nemá
nezistený
26.08.1945
10.02.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
232 tis. €
-3,99 tis. €
N/A
N/A
N/A

Zisk ODETA, výrobné družstvo


2015
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby ODETA, výrobné družstvo


2015
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Zisk pred zdanením ODETA, výrobné družstvo


2015
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA ODETA, výrobné družstvo


2015
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod ODETA, výrobné družstvo


Štatutári ODETA, výrobné družstvo


Spoločníci ODETA, výrobné družstvo


Predmety podnikania ODETA, výrobné družstvo


Kataster ODETA, výrobné družstvo


Skrátené výkazy ODETA, výrobné družstvo