Prehľad o organizácii
ODETA, výrobné družstvo
Moussonova, Michalovce
00168483
2020496929
Nemá
nezistený
26.08.1945
10.02.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
232 tis. €
-3,99 tis. €
N/A
N/A
N/A

Zisk ODETA, výrobné družstvo


2015
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby ODETA, výrobné družstvo


2015
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Zisk pred zdanením ODETA, výrobné družstvo


2015
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA ODETA, výrobné družstvo


2015
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod ODETA, výrobné družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ODETA, výrobné družstvo


Predstavenstvo ODETA, výrobné družstvo


Štatutárny orgán ODETA, výrobné družstvo


Správca konkurznej podstaty ODETA, výrobné družstvo


Predmet činnosti ODETA, výrobné družstvo


Kataster ODETA, výrobné družstvo


Skrátené výkazy ODETA, výrobné družstvo