Moja zóna
VZORODEV, výrobné družstvo Spišské Podhradie
Školská 175, 053 04 Spišské Podhradie
00168505
2020504904
SK2020504904
nezistený
09.11.1951
Výroba ost.vrch.ošatenia
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,02
0,02
26,99
1,8 %
2,59 tis. €
137,2 %
2021/2020
25,6 tis. €
14,2 %
2021/2020
0,02
137 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk VZORODEV, výrobné družstvo Spišské Podhradie


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Tržby VZORODEV, výrobné družstvo Spišské Podhradie


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
transparex.sk

14,58
0,98
0,13
33,62

Zisk pred zdanením VZORODEV, výrobné družstvo Spišské Podhradie


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

EBITDA VZORODEV, výrobné družstvo Spišské Podhradie


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod VZORODEV, výrobné družstvo Spišské Podhradie


Predstavenstvo VZORODEV, výrobné družstvo Spišské Podhradie


Člen dozorného orgánu VZORODEV, výrobné družstvo Spišské Podhradie


Predmet činnosti VZORODEV, výrobné družstvo Spišské Podhradie


Kataster VZORODEV, výrobné družstvo Spišské Podhradie


Skrátené výkazy VZORODEV, výrobné družstvo Spišské Podhradie