Prehľad o organizácii
VZORODEV, výrobné družstvo Spišské Podhradie
Školská 175, 053 04 Spišské Podhradie
00168505
2020504904
SK2020504904
nezistený
09.11.1951
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Dr, vložka č. 1327/V
11,2 tis. €
-3,4 %
2023/2022
45,9 tis. €
12 %
2023/2022
0,06
-3,4 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk VZORODEV, výrobné družstvo Spišské Podhradie


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby VZORODEV, výrobné družstvo Spišské Podhradie


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk
15,6
0,95
0,1
13,22

Zisk pred zdanením VZORODEV, výrobné družstvo Spišské Podhradie


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA VZORODEV, výrobné družstvo Spišské Podhradie


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod VZORODEV, výrobné družstvo Spišské Podhradie


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie VZORODEV, výrobné družstvo Spišské Podhradie


Predstavenstvo VZORODEV, výrobné družstvo Spišské Podhradie


Člen dozorného orgánu VZORODEV, výrobné družstvo Spišské Podhradie


Predmet činnosti VZORODEV, výrobné družstvo Spišské Podhradie


Kataster VZORODEV, výrobné družstvo Spišské Podhradie


Skrátené výkazy VZORODEV, výrobné družstvo Spišské Podhradie