Prehľad o organizácii
VZORODEV, výrobné družstvo Spišské Podhradie
Školská 175, 053 04 Spišské Podhradie
00168505
2020504904
SK2020504904
nezistený
09.11.1951
Výroba ost.vrch.ošatenia
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,06
0,06
10,35
4,7 %
11,5 tis. €
345,2 %
2022/2021
41 tis. €
60,4 %
2022/2021
0,06
304,3 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk VZORODEV, výrobné družstvo Spišské Podhradie


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby VZORODEV, výrobné družstvo Spišské Podhradie


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
15,59
0,95
0,07
12,22

Zisk pred zdanením VZORODEV, výrobné družstvo Spišské Podhradie


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA VZORODEV, výrobné družstvo Spišské Podhradie


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod VZORODEV, výrobné družstvo Spišské Podhradie


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie VZORODEV, výrobné družstvo Spišské Podhradie


Predstavenstvo VZORODEV, výrobné družstvo Spišské Podhradie


Člen dozorného orgánu VZORODEV, výrobné družstvo Spišské Podhradie


Predmet činnosti VZORODEV, výrobné družstvo Spišské Podhradie


Kataster VZORODEV, výrobné družstvo Spišské Podhradie


Skrátené výkazy VZORODEV, výrobné družstvo Spišské Podhradie