Prehľad o organizácii
JAVORINA, výrobné družstvo
Továrenská 29, 059 01 Spišská Belá
00168599
2020515552
SK2020515552
50-99 zamestnancov
08.06.1954
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Dr, vložka č. 224/P
185 tis. €
179,7 %
2022/2021
3,4 mil. €
6 %
2022/2021
0,11
240,4 %
2022/2021
3,83 tis. €
122 tis. €

Zisk JAVORINA, výrobné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby JAVORINA, výrobné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3,5 mil. €
3 mil. €
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
transparex.sk
1,94
0,48
0,04
1,95

Zisk pred zdanením JAVORINA, výrobné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA JAVORINA, výrobné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod JAVORINA, výrobné družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie JAVORINA, výrobné družstvo


Predstavenstvo JAVORINA, výrobné družstvo


Štatutárny orgán JAVORINA, výrobné družstvo


Predmet činnosti JAVORINA, výrobné družstvo


Kataster JAVORINA, výrobné družstvo


Skrátené výkazy JAVORINA, výrobné družstvo