Prehľad o organizácii
Jednota, spotrebné družstvo Levice
Komenského 28, 934 01 Levice
00168866
Nemá
27.06.1953
29.09.2007
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Jednota, spotrebné družstvo Levice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Jednota, spotrebné družstvo Levice


Predstavenstvo Jednota, spotrebné družstvo Levice


Predmet činnosti Jednota, spotrebné družstvo Levice


Kataster Jednota, spotrebné družstvo Levice