Prehľad o organizácii
COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo
Hlavné nám. 6, 940 49 Nové Zámky
00168882
2020401262
SK2020401262
1000-1999 zamestnancov
07.08.1957
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Dr, vložka č. 60/N
4,48 mil. €
12,6 %
2023/2022
165 mil. €
16,2 %
2023/2022
0,07
-0,6 %
2023/2022
141 tis. €
-95,7 %
2022/2021
N/A

Zisk COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5 mil. €
4 mil. €
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
transparex.sk

Tržby COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
180 mil. €
160 mil. €
140 mil. €
120 mil. €
100 mil. €
transparex.sk
1,67
0,6
0,01
0,71

Zisk pred zdanením COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
6 mil. €
5 mil. €
4 mil. €
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
transparex.sk

EBITDA COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 mil. €
8 mil. €
6 mil. €
4 mil. €
2 mil. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo


Predstavenstvo COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo


Člen dozorného orgánu COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo


Predmet činnosti COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo


Kataster COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo


Skrátené výkazy COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo