Prehľad o organizácii
COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo
Hlavné nám. 6, 940 49 Nové Zámky
00168882
2020401262
SK2020401262
1000-1999 zamestnancov
07.08.1957
Maloobchod nešpecializ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,07
0,11
0,18
38,7 %
3,98 mil. €
54,1 %
2022/2021
142 mil. €
11,7 %
2022/2021
0,07
41,3 %
2022/2021
141 tis. €
-95,7 %
2022/2021
N/A

Zisk COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 mil. €
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
transparex.sk

Tržby COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
160 mil. €
140 mil. €
120 mil. €
100 mil. €
80 mil. €
transparex.sk
1,63
0,61
0,01
0,63

Zisk pred zdanením COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 mil. €
5 mil. €
4 mil. €
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
transparex.sk

EBITDA COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8 mil. €
7 mil. €
6 mil. €
5 mil. €
4 mil. €
3 mil. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo


Predstavenstvo COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo


Člen dozorného orgánu COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo


Predmet činnosti COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo


Kataster COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo


Skrátené výkazy COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo