Prehľad o organizácii
COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo
Stummerova 5, 955 21 Topoľčany
00168904
2020369615
SK2020369615
250-499 zamestnancov
16.08.1953
Maloobchod nešpecializ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
0,01
0,04
0,09
67,5 %
151 tis. €
130,6 %
2022/2021
44,4 mil. €
7,6 %
2022/2021
0,01
116,4 %
2022/2021
11,5 tis. €
38,6 %
2022/2021
N/A

Zisk COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 mil. €
45 mil. €
40 mil. €
35 mil. €
30 mil. €
transparex.sk
3,08
0,32
0
0,47

Zisk pred zdanením COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo


Predseda COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo


Predstavenstvo COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo


Člen dozorného orgánu COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo


Predmet činnosti COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo


Kataster COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo


Skrátené výkazy COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo