Prehľad o organizácii
COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo
Stummerova 5, 955 21 Topoľčany
00168904
2020369615
SK2020369615
250-499 zamestnancov
16.08.1953
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Dr, vložka č. 97/N
449 tis. €
197,2 %
2023/2022
48,4 mil. €
8,9 %
2023/2022
0,03
194,5 %
2023/2022
11,5 tis. €
38,6 %
2022/2021
N/A

Zisk COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
50 mil. €
45 mil. €
40 mil. €
35 mil. €
30 mil. €
transparex.sk
2,86
0,35
0
0,49

Zisk pred zdanením COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Predseda COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Marian ČambálKapt. Žalmana 1715, 955 01 Topoľčany27.04.2016
Ing. Viera LaurováBrodzany 237, 958 42 Brodzany27.04.2016
Ing. Mária MedekováPalkovičova 2807/4, 955 01 Topoľčany27.04.2016
Anton LaukoKlátová Nová Ves 144, 958 44 Klátová Nová Ves27.04.2016


Konanie menom spoločnosti [10.02.1992]

Družstvo zastupuje, jeho menom koná a zaň podpisuje predseda /podpredseda/ s ďalším členom predstavenstva. Tretie osoby môžu konať menom družstva len ak ich nato splnomocní predstavenstvo a len v rozsahu splnomocnenia.

Predstavenstvo COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Ing. Viola KrajčíkováFraňa Kráľa 39, 955 01 Topoľčany27.04.2021
Ing. Tatiana NovotnáVelušovce 66, 955 01 Velušovce27.04.2021
JUDr. Peter HabajDružby 1639/27, 955 01 Topoľčany27.04.2021
Ing. Róbert BaranMlynská 1439/5, 093 01 Vranov nad Topľou27.04.2021
Ing. Vladimír HabajJ. Bottu 429/6, 956 18 Bošany27.04.2021


Konanie menom spoločnosti [10.02.1992]

Družstvo zastupuje, jeho menom koná a zaň podpisuje predseda /podpredseda/ s ďalším členom predstavenstva. Tretie osoby môžu konať menom družstva len ak ich nato splnomocní predstavenstvo a len v rozsahu splnomocnenia.

Člen dozorného orgánu COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Jaroslav JamborPodhradie 19, 955 01 Podhradie29.04.2015
Bc. Marián PetrušZávada 127, 955 01 Závada29.04.2015
Jozef FlimelOtrhánky 91, 956 55 Otrhánky29.04.2015
Ing. Beáta MinarovičováSlobody 24, 956 21 Jacovce29.04.2015
Ing. Peter MinárikMalá Okružná 931/54, 958 01 Partizánske29.04.2015
Ing. Milan KráľVeľký Klíž 173, 958 45 Veľký Klíž29.04.2015
Ing. Desana LackovičováPod Kalváriou 1341/24, 955 01 Topoľčany27.04.2021

Predmet činnosti COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo


Názov
Vznik
Zánik
- prenájom nehnuteľností spojených s upratovaním,18.04.1994
- prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu,18.04.1994
- reklamné činnosti a aranžérske služby,18.04.1994
- maloobchod s potravinami, priemyselným a spotrebným tovarom,18.04.1994
- veľkoobchod /potraviny, priemyselný a spotrebný tovar/,18.04.1994
- výroba mäsových výrobkov,18.04.1994
- výroba pekárenských výrobkov, cukrárenských a lahodkárskych,18.04.1994
- pohostinská činnosť, verejné stravovanie, reštauračné služby,18.04.1994
- ubytovacie služby v hoteloch s možnosťou stravovania,18.04.1994
- zmenáreň,18.04.199420.05.2005
- zabezpečuje služby reštauračného stravovania, cestovného ruchu, ubytovanie služby a spoločensko-zábavné služby10.02.199217.04.1994
- zabezpečuje obchodnú činnosť, a to na úseku maloobchodu a poskytuje obchodné služby10.02.199217.04.1994
- vykonáva potravinársku výrobu, prípadne inú výrobu spojenú so svojou činnosťou a spracúva nakúpné suroviny10.02.199217.04.1994
- nakupuje a predáva poľnohospodárske výrobky suroviny, domáce výrobky, lesné a veľne rastúce plody, resp. iné výrobky10.02.199217.04.1994
- za účelom rozvoja svojej vlastnej materiálno-technickej základne zabezpečuje a vykonáva investičnú výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu a údržbu dodávavateľským spôsobom, vlastnou údržbárskou činnosťou, príp. vlastnou stavebnou činnosťou10.02.199217.04.1994
- vykonáva vlastnú závodnú dopravu a poskytuje prepravné služby spotrebiteľom a iným subjektom10.02.199217.04.1994
- vykonáva práce a služby výpočtovej techniky a aranžérsku činnosť10.02.199217.04.1994
- je oprávnené vykonávať zahranično-hospodársku činnosť, toto oprávnenie môže byť obmedzené len zákonom10.02.199217.04.1994
- opravárenské a servisné služby motorových vozidiel10.02.199217.04.1994
- v záujme rozvoja osobnosti a kultúrnej úrovne svojich členov organizuje kultúrno-spoločenské akcie10.02.199217.04.1994
- v rámci platného práva rozvíja hospodársku súťaživosť a podnikavosť10.02.199217.04.1994
- prípravu mládeže na budúce povolanie10.02.199217.04.1994
- propaguje a rozvíja myšliensku družstevného hnutia10.02.199217.04.1994
- odovzdávanie PJ do dočasného užívania10.02.199217.04.1994

Kataster COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL