Prehľad o organizácii
COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo
ul. 1.mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš
00168963
2020428762
SK2020428762
500-999 zamestnancov
13.09.1953
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Žilina, oddiel: Dr, vložka č. 71/L
554 tis. €
-36,4 %
2023/2022
80,9 mil. €
10,4 %
2023/2022
0,03
-38,9 %
2023/2022
50,7 tis. €
-76 %
2022/2021
N/A

Zisk COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
90 mil. €
80 mil. €
70 mil. €
60 mil. €
50 mil. €
transparex.sk
2,33
0,43
0,01
0,64

Zisk pred zdanením COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
3 mil. €
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo


Predstavenstvo COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo


Člen dozorného orgánu COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo


Predmet činnosti COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo


Kataster COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo


Skrátené výkazy COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo