Prehľad o organizácii
COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo
ul. 1.mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš
00168963
2020428762
SK2020428762
500-999 zamestnancov
13.09.1953
Maloobchod nešpecializ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,04
0,1
0,06
57,1 %
871 tis. €
292,1 %
2022/2021
73,3 mil. €
13,3 %
2022/2021
0,04
270,1 %
2022/2021
50,7 tis. €
-76 %
2022/2021
N/A

Zisk COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
75 mil. €
70 mil. €
65 mil. €
60 mil. €
55 mil. €
50 mil. €
transparex.sk
2,33
0,43
0,01
0,61

Zisk pred zdanením COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3 mil. €
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo


Predstavenstvo COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo


Člen dozorného orgánu COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo


Predmet činnosti COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo


Kataster COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo


Skrátené výkazy COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo