Prehľad o organizácii
COOP Jednota Považská Bystrica, spotrebné družstvo v konkurze
Hliny 1412/4, 017 01 Považská Bystrica
00168998
2020440268
Nemá
nezistený
20.09.1953
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
Obchodný register Okresný súd Trenčín, oddiel: Dr, vložka č. 109/R
-1,21 mil. €
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk COOP Jednota Považská Bystrica, spotrebné družstvo v konkurze


2023
0 €
-500 tis. €
-1 mil. €
-1,5 mil. €
-2 mil. €
transparex.sk

Tržby COOP Jednota Považská Bystrica, spotrebné družstvo v konkurze


2023
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením COOP Jednota Považská Bystrica, spotrebné družstvo v konkurze


2023
0 €
-500 tis. €
-1 mil. €
-1,5 mil. €
-2 mil. €
transparex.sk

EBITDA COOP Jednota Považská Bystrica, spotrebné družstvo v konkurze


2023
0 €
-500 tis. €
-1 mil. €
-1,5 mil. €
-2 mil. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod COOP Jednota Považská Bystrica, spotrebné družstvo v konkurze


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie COOP Jednota Považská Bystrica, spotrebné družstvo v konkurze


Predstavenstvo COOP Jednota Považská Bystrica, spotrebné družstvo v konkurze


Člen dozorného orgánu COOP Jednota Považská Bystrica, spotrebné družstvo v konkurze


Správca konkurznej podstaty COOP Jednota Považská Bystrica, spotrebné družstvo v konkurze


Predmet činnosti COOP Jednota Považská Bystrica, spotrebné družstvo v konkurze


Kataster COOP Jednota Považská Bystrica, spotrebné družstvo v konkurze


Skrátené výkazy COOP Jednota Považská Bystrica, spotrebné družstvo v konkurze